Ponuka pre školy

Návšteva filmového predstavenia v kine MIER Modra je ideálnym programom pre žiakov a študentov v období pred prázdninami, vianočnými a veľkonočnými sviatkami, pre školské kluby, v období maturít alebo mimoriadneho voľna.

Filmy určené na školské predstavenie môžu mať zároveň edukatívny charakter /prírodopisné, dejepisné, zemepisné, hudobné, vojnové, umelecké, s protidrogovou tematikou a pod./ a často môžu poslúžiť ako učebná pomôcka.

Ako na to:

- vyberte si ľubovolný film podľa vašej predstavy, prípadne vám pripravíme ponuku /ideálne dva týždne pred plánovanou projekciou/

- dohodnite si s nami konkrétny čas, ktorý vám vyhovuje, ponuka platí pre skupiny s počtom cca 30 žiakov, resp. podľa dohody /spojenie viacerých škôl s menším počtom žiakov/

- filmy na školské predstavenia sú cenovo zvýhodnené, presná cena vstupenky na žiaka sa dohodne vždy individuálne na konkrétny film, pedagogický doprovod má vstup zdarma

- platba v hotovosti na mieste podľa skutočného počtu žiakov

- ponuka platí nielen pre MŠ, ZŠ, SŠ a ŠK na území mesta Modra, ale aj pre školy z blízkeho okolia